Khay trái cây gỗ tự nhiên KTC2

Khay trái cây gỗ tự nhiên KTC2

  • Khay trái cây gỗ tự nhiên KTC2
  • Khay trái cây gỗ tự nhiên KTC2
  • Khay trái cây gỗ tự nhiên KTC2

Khay trái cây gỗ tự nhiên KTC2

Giá:


Khay trái cây gỗ tự nhiên nguyên khối dùng để trang trí bàn ăn, bàn sofa,...