Thớt gỗ tự nhiên

Thớt gỗ tự nhiên

  • Thớt gỗ tự nhiên
  • Thớt gỗ tự nhiên
  • Thớt gỗ tự nhiên
  • Thớt gỗ tự nhiên
  • Thớt gỗ tự nhiên
  • Thớt gỗ tự nhiên

Thớt gỗ tự nhiên

Giá:


Thớt gỗ tự nhiên dùng để trình bày, trang trí các món ăn hay dùng hàng ngày như một tấm thớt bình thường,...